© Dr. F.W. Schmidt
1.1. Inwijding orgel in 1602 1.2. Een frauderende dominee 1.3. Chirurgijn Pipardus 1.4. Een begrafenis uit 1779 2.1 Familie Waterham I 2.2. Familie Waterham II 2.3. Turf 2.4. Vrijmetselaars 3.1. De Lespinasse 3.2. Onderwijs in Hasselt I 3.3. Onderwijs in Hasselt II 3.4. Dichters in de 17e eeuw 4.1. Boekdrukkunst 4.2. Daendels 4.3. Synode van Dordrecht 4.4. Hasseltenaren overzee 5.1. Volksraadplegingen 5.2. In vreemde ogen 5.3. Focus op 5.4. Telvoren 6.1. Exalto d’Almaras 6.2. Maarten Bolkenstein 6.3. Joden in Hasselt 6.4. Naar de Berbice 7.1. Hollandgänger 7.2. Een kaart voor Frankrijk 7.3. Een klacht uit 1628 7.4. Rails om Hasselt 8.1. Het Zwartewater 8.2. De Dedemsvaart 8.3 Ontstaan van Hasselt 8.4. Post uit Hasselt 9.1. Het postkantoor 9.2. Sociale wetgeving 9.3. Autoverkeer in 1910 9.4. De winter van 1929 10.1 De Heilige Stede 10.2. Een raadsel onthuld 10.3. Tunnelvisie I 10.4. Tunnelvisie II 11.1. Tunnelvisie III 11.2. Het Staphorster boertje 11.3. Sociale mobiliteit 11.4. Een brief uit Batavia 12.1. Markante gebouwen I 12.2. Markante gebouwen II 12.3. Markante gebouwen III 12.4. Markante gebouwen IV 13.1. Een probleemkind 13.2. De Prins 13.3. Het Bolwerk 13.4. Koninklijk bezoek 14.1. Vluchtelingen 14.2. Een bijzondere vluchtelinge 14.3. Andries Beeckman 14.4. Eigen Haard uit 1902 15.1. Het Nut en het Algemeen 15.2. Drie ontmoetingen 15.3. Instituut Soeters 15.4. Buiten in 1921 16.1. Seino Coninck 16.2. Het tonnenstelsel 16.3. Hasselt in 1928 I 16.4. Hasselt in 1928 II 17.1. Oranjeklant of Keeshond 17.2. Het bestuur in 1806 17.3. Moord en doodslag 17.4. Het VOC slavenschip Hasselt 18.1. Zij gingen naar de Oost 18.2. Zij gingen naar de West 18.3. Onderwijs voor 1800 1 8.4. Een patriottisch gezin 19.1. Het monopolieoproer 19.2. Dominee Silvius 19.3. Maria Convent 19.4. Mr. W.J. baron van Dedem 20.1. Hasselt vestingstad 20.2. Hasselt Hanzestad 20.3. Gevlucht uit Steenwijk 20.4. Hasselt in Friese handen? 21.1. Berbice 2 21.2 Twee achterneven gegijzeld 21.3. Hieronymus Vogellius 21.4. Jan Werner Ridderikhoff 22.1. Het jaar 1572 22.2. Het Rampjaar 1672 Extra artikelentovisie extra Joden in Hasselt Schilder Nicolaas van Galen Dominee Spies Wachtmeester Kruithof Fotograaf Bolkenstein Hasseltenaren overzee Springer [overzicht] Cornelis Springer in Hasselt
Artikelen