© Dr. F.W. Schmidt

WELKOM

Welkom op deze website over de geschiedenis van Hasselt. U treft er alle artikelen aan die vanaf 2000 zijn verschenen onder de naam Histovisie. Inmiddels zijn er bijna tachtig nieuwsbrieven gepubliceerd. In meer dan 160 pagina's wordt de geschiedenis van deze stad beschreven.  Bent u op zoek naar achtergrondinfomatie dan kunt u gebruik maken van de Historische Bibliografie van Hasselt. Alle relevante literatuur over Hasselt is hierin opgenomen. De bibliografie bevat meer dan 1.000 verwijzingen naar boeken en artikelen. Het fotoboek met Foto’s en Memo’s maakt het mogelijk aan de hand van foto’s en bijbehorende teksten een ‘wandeling’ te maken door oud Hasselt.
Nieuwe artikelen
Publicaties Op 28 december 2019 is het boek over baron Van Dedem, de aanlegger van de Dedemsvaart verschenen. Meer weten: klik hier Uitgever: Historische Vereniging Avereest.
In november 2021 is Historisch Hasselt verschenen. Auteur en samensteller Frits Schmidt.
Artikelen in de OHB Overijsselse Historische Bijdragen 2021 Themanummer: Overijsselaars buiten de landsgrenzen. Beeckman en Beeckman Auteur: Frits Schmidt Gebroeders Beeckman. De in Hasselt geboren Andries werd als schilder bekend. Hij vertrok naar de Oost en zijn broer Willem trok naar de West. Willem heeft in de stad New York zijn sporen achtergelaten. Overijsselse Historische Bijdragen 2022 Een artikel over twee patriottische diplomaten
2021 Hieronymus Vogellius Nieuwe gegevens over deze predikant zijn verwerkt in een speciaal aan hem gewijd artikel. Berbice 2 Een vervolg op een eerdere artikel. Nu met nieuwe feiten. Twee achterneven gegijzeld Een vervolg op de artikelen in de nummers 7.3 en 20.3 Jan Werner Ridderikhoff In augustus 1787 ondertekenen 26 inwoners van Hasselt een aan de magistraat gericht verzoek om een exercitie genootschap te mogen oprichten. Op de lijst komen we Jan Werner niet tegen. Waarom niet? Dat wordt duidelijk na het lezen van dit artikel. Het Rampjaar 1672
Vooraankondiging Samenstelling en realisatie Eppo en Frits Schmidt
2022 Het jaar 1572
Hanzewandeling Naar aanleiding van de hiernaast vermelde tentoonstelling is ook een korte hanzewandeling gemaakt. De tocht duurt 20 tot 30 minuten en voert langs de waterkant. Klik op: hanzewandeling